Zaalverhuur

Cultuurcentrum 't Schaliken bestaat uit een aantal locaties en verhuurt deze infrastructuur ook. Alle voorwaarden vindt u in het huur- en gebruiksreglement. De tarieven vindt u in het retributiereglement. Een zaal huren of de beschikbaarheid controleren kan ook via http://zaalverhuur.schaliken.be.

De aanvraagformulieren voor alle locaties vindt u onder de respectievelijke zalen in het linkernavigatiemenu. Voor de schouwburg en zaal 't Hof vult u de formulieren in voor extra materialen.

Alle activiteiten die in de accommodatie van het cultuurcentrum ’t Schaliken plaatsvinden moeten van sociaal-culturele aard zijn. Familiebijeenkomsten zoals communiefeesten, huwelijken, verjaardagsfeestjes, doopfeestjes, … worden niet toegelaten.

U kunt voor uw activiteit ook een verzekering voor burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid afsluiten. De stad heeft hiervoor een voordelige abonnementspolis bij Ethias afgesloten. Hiervoor gebruikt u het verzekeringsformulier.

 

!!! Belangrijk voor aanvragen voor 2020 en 2021: er kunnen geen nieuwe aanvragen gebeuren om locaties te huren vanaf 1 september 2020: de nieuwe retributie-, huur- en gebruiksreglementen en wijze van aanvragen worden vanaf 1/1/2020 toegepast.

 

Tips bij het organiseren en materialen aanvragen

Op het evenementenloket van de stad Herentals vindt u nuttige informatie over wat u allemaal kan/moet doen om uw evenement te organiseren. Ook materialen kunt u via de weg aanvragen. 

Als u reclame wilt maken voor uw evenement, dan vindt u op deze pagina ook de promotiekanalen die de stad Herentals aanbiedt.

 

Categorieën van gebruikers

De huurprijs hangt af van de categorie waartoe uw vereniging behoort.

Categorie A:
stadsbestuur, stedelijke diensten, AGB’s, OCMW, erkende adviesraden voor het uitvoeren van hun basisopdracht advisering en/of opdrachten in uitvoering van het college van burgemeester en schepenen

Categorie B:
organisaties en verenigingen zonder winstgevend oogmerk met zetel op het grondgebied van Herentals en werking binnen de stad, onderwijsinstellingen uit de stad en politiezone Neteland

Categorie C:
niet-Herentalse organisaties en verenigingen zonder winstgevend oogmerk

Categorie D:
alle overige gebruikers