Schoolvoorstellingen

Programma schoolvoorstellingen 2019-2020
Het volledige programma van de schoolvoorstellingen 2019-2020 kunt u raadplegen (downloaden) via een PDF-document.
U kunt inschrijven met het inschrijvingsformulier dat u kunt mailen naar cultuurcentrum@herentals.be of afgeven in onze kantoren.

Info voor leerkrachten en directies
Voor meer informatie over de schoolvoorstellingen en de educatieve ondersteuning kunnen leerkrachten en directies terecht bij de medewerkers van het cultuurcentrum. Wij helpen u ook graag bij het maken van de juiste keuzes.

Inschrijvingen voor schoolvoorstellingen
De verwerking van de schoolvoorstellingen gebeurt met een lotingsysteem. U kunt voor schoolvoorstellingen inschrijven van maandag 6 mei tot en met woensdag 15 mei 2019. De loting bepaalt de volgorde van alle inschrijvingen. Vanaf donderdag 16 mei kunt u alleen nog inschrijven voor voorstellingen die niet volzet zijn na de loting.

U kunt inschrijven met het formulier dat u via de website kunt downloaden. U kunt het inschrijvingsformulier mailen naar cultuurcentrum@herentals.be of afgeven in onze kantoren.

Geef per klas/school aan hoeveel voorstellingen u in de loop van het schooljaar wilt bijwonen en wat uw voorkeuren zijn. Wij vragen u om meerdere keuzes op te geven, omdat sommige producties snel volgeboekt zijn.

De verdeling van de zitjes
Wij proberen elke groep ten minste één voorstelling toe te wijzen. Bij de meeste voorstellingen worden om artistieke of pedagogische redenen publieksbeperkingen opgelegd door het gezelschap. Als de voorstelling van uw voorkeur uitverkocht is, komen de door u aangeduide reservevoorstellingen aan bod. In overleg kan er een waardig alternatief gezocht worden.

Bevestiging en overeenkomst
In juni bezorgen wij u een voorlopige bevestiging met de juiste data en uren waarop we uw klas verwachten. Let op, want deze tijdstippen kunnen afwijken van de gegevens die in de brochure en op onze website staan. In september bezorgen wij u opnieuw een bevestigingsformulier. Vermeld op dit formulier het exacte aantal leerlingen en stuur ons een ondertekend exemplaar terug. Vanaf dan is uw inschrijving definitief.

Annuleren
U kunt een voorstelling enkel annuleren na overleg en ingeval van overmacht. Als u minder dan een maand voor de voorstelling annuleert, factureren wij het volledige bedrag. Als het cultuurcentrum uit overmacht een voorstelling moet afgelasten, dan wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Eventuele door u gemaakte onkosten (vb. busvervoer) kunnen niet op het cultuurcentrum verhaald worden.

Prijzen
De toegangsprijs voor het kleuter- en lager onderwijs is 5 euro per leerling. 
De toegangsprijs voor het secundair onderwijs is 6 euro per leerling.
Voor de (niet-verplichte) educatieve ondersteuning betaalt u 2 euro per leerling.
Voor de educatieve tentoonstellingen betaalt u 1 euro per leerling, tenzij anders vermeld.
De begeleidende leerkrachten wonen de voorstellingen gratis bij.

Verloop van de voorstellingen
De voorstellingen beginnen stipt om 10 uur en om 13.30 uur, tenzij anders vermeld. U wordt een kwartier voor aanvang verwacht. Elke school meldt zich in de foyer om het exacte aantal leerlingen door te geven. Een medewerker van het cultuurcentrum brengt u naar de zaal.

Omwille van de veiligheid is de vestiaire verplicht. Drank, etenswaren, smarthphones en andere stoorzenders zijn in de schouwburg even ongewenst als vervelend gedrag. Wij verzoeken de begeleiders hierover te waken en tussen de leerlingen plaats te nemen.

Betalingen
Na de voorstelling ontvangt u een factuur op basis van het opgegeven aantal aanwezige leerlingen. Als dat aantal meer dan 10 procent afwijkt van het aantal bij de definitieve inschrijving, wordt het totale aantal ingeschreven leerlingen gefactureerd.

Evaluatie
Wij vernemen graag wat u van een voorstelling vond. Vond u het leuk, saai, moeilijk, toegankelijk, herkenbaar, bruikbaar? Laat het ons weten, mondeling, schriftelijk of via mail. Dikwijls komen de reacties pas later los. Impressies, verslagjes, tekeningen enzovoort zijn welkom. Ook de gezelschappen stellen dit erg op prijs. Wij houden rekening met de evaluatie en sturen zo nodig het programma bij.