Marc Spiessens en Marina Raeymaekers

L'Afrique c'est chic!!!???

Onder de titel L’Afrique, c’est chic!!!??? stellen Marc Spiessens en Marina Raeymaekers werken voor rond het thema Afrika. De schilderijen van Marc gaan in dialoog met de authentieke sculpturenverzameling van Marina.

Marc Spiessens

Marc Spiessens werd geboren in Herentals en woont sinds 1987 in Olen. Hij behaalde in 2018 zijn specialisatie schilderkunst aan de Academie voor Beeldende Kunst in Herentals.

Marc vertrekt steeds vanuit fotomateriaal. Hij maakt een abstractie van het oorspronkelijke beeld: met brede spalters (platte verfborstels) zet hij enkele kleurvlakken en lijnen neer. Daarna eindigt hij in een figuratie van het meer complexe, realistische beeld, waarin hier en daar nog de ruwe basispenseelstreken doorschemeren.

Marc heeft een voorkeur voor schilderijenreeksen rond specifieke thema’s en in deze tentoonstelling  stelt hij zijn recentste reeks rond Afrika voor. Hij brengt het continent in beeld aan de hand van contrasten. Zo tonen sommige doeken de extreme armoede en de ongerepte natuur, terwijl andere een weergave zijn van de stedelijke klasse en de pracht en praal van Afrikaanse staatshoofden. Nog andere schilderijen bevatten eerder surrealistische taferelen en dagen de toeschouwer uit om het beeld te interpreteren.

De vraagtekens uit de titel van de tentoonstelling suggereren dat een aantal gangbare opvattingen over Afrika meer nuance verdienen. De reflectieve kracht van de schilderijen wordt benadrukt door het gebruik van complementaire kleuren.

Marina Raeymaekers

Tegenover de reeks van Marc Spiessens plaatst Marina Raeymaekers originele ebbenhouten sculpturen uit Tanzania en Mozambique. Deze unieke beelden zijn vervaardigd door de Makonde in de jaren 1950 en 1960 en maken deel uit van de persoonlijke verzameling van Marina.

De sculpturen hebben meer gemeen met de moderniteit van Picasso of H. Moore dan met de pure Afrikaanse traditie. De kunstenaars spelen met holle en bolle vormen, met positief en negatief, met geabstraheerde figuren, contrasten en dynamische ritmering. Hun grenzeloze fantasie en ongedwongen vrije interpretatie van onderwerpen zoals hongersnood, erotiek en verbeelding maken hun werken tot mooie voorbeelden van moderne beeldhouwkunst.

Vernissage

Vrijdag 4 maart om 20 uur.

Wereldtals 27 maart

De tentoonstelling zal uitzonderlijk open zijn van 11:00 tot 18:00 uur.