De nieuwe polyvalente stadsfeestzaal: hoe pakken we dit samen aan?

Zaal 't Hof

De stad wil een nieuwe polyvalente stadsfeestzaal bouwen op de huidige locatie van zaal ‘t Hof. We willen de zaal zoveel mogelijk inrichten volgens de noden van onze Herentalse jeugd en verenigingen. Laat je daarom informeren en kom mee debatteren over de ontwikkelingen op maandag 27 september in zaal ’t Hof.

Ook op de site rond feestzaal ‘t Hof is het een en ander op til. Zo biedt het binnengebied de ruimte om een ondergrondse parkeerterrein te huisvesten. Tegelijkertijd onderzoekt de stad de mogelijkheid om er een nieuw stadhuis te bouwen.

Om al deze ontwikkelingen voor te leggen en af te toetsen bij de inwoners en verenigingen organiseert het strategisch atelier vrije tijd op maandag 27 september een participatiemoment in zaal ’t Hof. Vanaf 19.30 uur is iedereen welkom op een infomarkt waar de stad meer uitleg en duiding geeft.

Je komt er meer te weten over:

  • de gebouwenportefeuille van de stad: welke ruimtes zijn er ter beschikking van verenigingen en inwoners
  • hoe de toekomstvisie van ’t Hof past in een brede ruimtelijke aanpak
  • hoe de werking binnen het strategisch atelier verloopt
  • en wat de alternatieven voor het organiseren van activiteiten zijn tijdens de afbraak van de zaal.

Na afloop kunnen de aanwezigen aansluiten bij vier rondetafelgesprekken. Deelnemers kunnen er vrijuit debatteren over:

  • de omgeving van de site, de buiteninrichting en mobiliteit,
  • nood, gebruik en inrichting van een kleine zaal en een grote zaal,
  • wat we nog missen in het verhaal, waar u nog extra aan denkt of hoe u actief wilt deelnemen aan dit project.

Op dit participatiemoment willen we jou vooral in een positieve sfeer enthousiasmeren. We zoeken immers naar geëngageerde inwoners die actief willen deelnemen aan dit traject, maar ook later bij de uitvoering van de plannen en het gebruik van de zaal een rol willen opnemen.

Het einddoel voor het strategische atelier is om aan de hand van dit participatietraject advies te geven aan het bestuur over de bestemming en behoeften van zaal ’t Hof.